Αποκτήστε τα Privacy Flag εργαλεία σας για προστασία των προσωπικών δεδομένων εδώ:

ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ:

ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:

Mobile App

Εργαλείο 1:
PF Κινητή εφαρμογή

Browser Add-on

Εργαλείο 2:
Πρόσθετο
φυλλομετρητή ιστού

PF Observatory

Εργαλείο 3:
Παρατηρητήριο του PF

Privacy Pact

Εργαλείο 4:
Privacy Pact

Privacy Certification

Εργαλείο 5:
Σύστημα Πιστοποίησης
της Ιδωτικότητας

Privacy portal

Εργαλείο 6:
Privacy Portal