Το Privacy Flag ερευνά τις δυνατότητες χρήσης της μεθοδολογίας UPRAAM για την πιστοποίηση της ιδιωτικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός νέου συστήματος πιστοποίησης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η ανάπτυξη του συστήματος πιστοποίησης EuroPrivacy συντονίζεται από την εταιρεία Archimede Solutions και υποστηρίζεται από ένα δίκτυο ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας δεδομένων, του ιδιωτικού απορρήτου και των τεχνολογιών ΤΠΕ.

Η πιστοποίηση EuroPrivacy καλύπτει τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR), τον Ελβετικό Νόμο για την Προστασία των Δεδομένων και τα σχετικά πρότυπα του ISO. Περιλαμβάνει προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφοριακά συστήματα, με ολοκληρωμένο τρόπο. Το EuroPrivacy είναι το πρώτο σύστημα πιστοποίησης της ιδιωτικότητας που σχεδιάστηκε για την αντιμετώπιση αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως είναι οι εφαρμογές του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things) και οι έξυπνες πόλεις, με παγκόσμιους ηγέτες και ειδικούς σε αυτόν τον τομέα.

 


Euro Privacy