Το Σύμφωνο Ιδιωτικότητας (Privacy PACT) είναι ένας εκούσιος νομικά δεσμευτικός μηχανισμός για τις οντότητες που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να δεσμεύονται οικειοθελώς ότι τηρούν και συμμορφώνονται με τον Ευρωπαϊκό Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός 679/2016 – «GDPR», Οδηγία 2002/58 / ΕΕ – «Οδηγία για την Ηλεκτρονική Ιδιωτικότητα»).

Παρέχει στους οργανισμούς που εδρεύουν στην Ιαπωνία, την Κορέα, την Κίνα και τις Η.Π.Α. μια αξιόπιστη και αξιόπιστη πιστοποίηση που αποδεικνύει τη δέσμευσή τους να συμμορφωθούν με τον Ευρωπαϊκό νόμο περί ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων. Ως εκ τούτου, παρέχει έναν πιθανό τρόπο οικοδόμησης εμπιστοσύνης σχετικά με τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων ενός οργανισμού κατά την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε μία από τις μεγαλύτερες αγορές στον κόσμο, την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Σύμφωνο Ιδιωτικότητας (Privacy PACT) έχει αναπτυχθεί από το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Privacy Flag, και λειτουργεί ως ανοικτή υπηρεσία υπό την επίβλεψη νομικών εμπειρογνωμόνων.

Η υπηρεσία παρέχεται με την πληρωμή ενός μικρού ποσού για την υποστήριξη της υπηρεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.privacypact.com

Οι εταιρείες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία θα πρέπει να υπογράφουν εκ νέου ετησίως το Εργαλείο Εθελούσιας Συμμόρφωσης του PACT (Voluntary Compliance Tool – VCCT), προκειμένου να επιδείξουν σταθερή δέσμευση για συμμόρφωση τήρησης της ιδιωτικότητας.

Μόλις (επαν)υπογραφεί η σύμβαση, η υπηρεσία PRIVACY PACT θα πιστοποιεί ότι η εν λόγω εταιρεία συμμορφώνεται με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων.

Επιπλέον, στον ιστότοπο του “Privacy Flag” θα αναρτάται η λίστα με τα ονόματα των εταιρειών που έχουν εγγραφεί στο PACT και συμμορφώνονται με την προστασία της ιδιωτικότητας.