Privacy Pact je dobrovoljni pravni mehanizam koji obavezuje entitete locirane van EU da se obavežu ugovorom da poštuju i upražnjavaju European Data Protection Law (Regulativa 679/2016 – “GDPR”, Direktiva 2002/58/EC – “E-Privacy Directive”).
Ovaj alat omogućava organizacijama lociranim u Japanu, Koreji, Kini i Americi da upražnjavaju i da pokažu da su u skladu sa EU zakonom za privatnost podataka. Na ovaj način se omogućava potencijalno građenje poverenja u organizacijama pri razvoju poslovanja u jednom od najvećih svetskih tržišta – Evropskoj uniji.
Privacy Pact je razvijen od strane EU istraživačkog projekta Privacy Flag i u upotrebi je kao servis otvorenog tipa koji nadgledaju pravni eksperti.

Sertifikat o privatnosti se dobija nakon plaćanja simboličnog iznosa koji podržava ovaj servis. Za više informacija posetite websajt www.privacypact.com

Kompanije su obavezane da na određen vremenski period ponovo obnavljaju sertifikat, kako bi se pokazala posvećenost prema poštovanju datih regulativa.

Jednom, kada se ugovor potpiše ili izvrši obnova, PRIVACY PACT će obezbediti sertifikovanu oznaku kako bi kompanija mogla da demonstrira njihovu usklađenost sa evropskim pravom za zaštitu podataka.

Takođe, Privacy Flag websajt će prikazivati javno dostupnu listu kompanija koje se u skladu sa zakonom i koje su potpisale PRIVACY PACT.